Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

12.12.2017 12:57

Vážte si svoje peniaze

 

Investujte a získajte vyšší výnos

V období nízkych úrokových sadzieb je potrebné hľadať
riešenia s vyšším výnosovým potenciálom.

Úspory

Ako sa starať o svoje peniaze v prostredí nízkych úrokových sadzieb?

  • Udržujte si stabilnú finančnú rezervu, pomôže vám zvládnuť neočakávané životné situácie

1.jpg
    aspoň vo výške troch mesačných príjmov

2.jpg


    dôležitá je jej bezpečnosť a stabilita

 

  • Zhodnocujte svoje strednodobé a dlhodobé finančné prostriedky efektívnejšie a splňte si svoje plány a sny

4.jpg
    ich hodnota by mala rásť aspoň tempom rastu cien tovarov a služieb

5.jpg 
    v Eurozóne sa dlhodobo počíta s infláciou okolo 2 % ročne

 

matica_fondov.jpg

 

Investovanie
  • Kombinujte, vyberte si viac riešení a môžete získať:

4.jpg    vyšší výnos       6.jpg    stabilnejší vývoj hodnoty úspor

 

  • Svoje úspory môžete rozložiť napríklad do týchto riešení:

alfa_fond.jpg

smart_fond.jpg

harmonic_fond.jpg

Viac o celej ponuke fondov

 

 

Ako investovať

Ako investovať?

  • jednorazovou investíciou už od 150 EUR
  • pravidelnou platbou v rámci Programu sporenia PLUS už od 15 EUR

Program sporenia PLUS

 

Kde investovať?

  • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo
  • elektronicky prostredníctvom Internet bankingu Tatra banky

Investovať cez internet banking

Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, v prípade fondu TAM-ZAF to platí najmä vtedy, ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-SPF, TAM-DAF, TAM-KOF a TAM-ALF. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa v prípade TAM-AAF vzťahuje na Spojené štáty americké a v prípade TAM-ALF, TAM-DPF, TAM-SPF, TAM-KOF a TAM-DAF aj na Spojené štáty americké. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-CSF, TAM-HRF, TAM-STF, TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-DAF, TAM-SPF a TAM-ALF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. V prípade TAM-DEF môžu byť peňažné prostriedky investované aj do podielových listov podielových fondov spravovaných Spoločnosťou. Investovanie majetku v TAM-KOF je zamerané na investície do komoditného sektora, pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato, striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných komodít (napr. cukor, bavlna). Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DEF TAM - Depozitný fond | TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-CSF TAM - ConservativeFund | TAM-HRF TAM - HarmonicFund | TAM-STF TAM - StrategicFund | TAM-ZAF TAM - Zaistený fond | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-SPF TAM - Sporenie | TAM-ALF TAM - Alfa fond | TAM-DAF TAM - DynamicAlpha Fund | TAM-KOF TAM - Komoditný fond.