Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

27.9.2020 19:40

Smart fondTB

Smart fondTB predstavuje prvý fond na trhu založený na novom
unikátnom prístupe k alokácii aktív.

Investíciou do fondu môžete získať:

  • investíciu do všetkých kľúčových aktív na trhu
  • investíciu iba do aktív v rastovom trende
  • rovnovážne zastúpenie jednotlivých aktív z pohľadu rizika
Detail fondu

Inovatívnosť stratégie

Je založená na investovaní do rozmanitých tried aktív s prihliadnutím na ich riziko, ako aj na časovaní trhu. To znamená, že peniaze sa investujú len do tých zložiek, ktoré práve rastú.

Stabilita

Nový prístup alokácie aktív má potenciál dosiahnuť vyšší výnos pre danú mieru rizika, ako aj obmedziť extrémne poklesy.

Príležitosť

Príležitosť charakterizuje rozmanitosť aktív, z ktorých môže investor profitovať. Zaujímavý výnos môže dosiahnuť investovaním do momentálne celosvetovo lacných realít, akcií rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, dlhodobo rastúcich cien komodít, zlata, dlhopisov stabilných krajín, amerických, európskych a pacifických akcií a cudzích mien.

Prínos

Hodnota jednotlivých tried aktív sa spravidla nevyvíja rovnomerne. Rozmanitosťou aktív v portfóliu sledujeme, aby sme v každom čase mali vo fonde zastúpené najmä rastúce aktíva.

Parametre

Typ fondu:

zmiešaný fond

Minimálny odporúčaný horizont:

5 rokov a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje do peňažných investícií, dlhopisových investícií, akciových investícií a alternatívnych investícií s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií, z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií, z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií a zhodnotenie fondu v mene EUR.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

  • Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
  • Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

0,81 %

Rizikový profil (1 - 7):

3

Dátum vytvorenia:

10. mája 2010

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Smart fond

Dátum od - do:24.9.2019  - 24.9.2020 

Dátum Kurz EUR
24.9.2020  0,107564 
23.9.2020  0,107565 
22.9.2020  0,108064 
21.9.2020  0,108033 
18.9.2020  0,108455 
17.9.2020  0,108612 
16.9.2020  0,108736 
14.9.2020  0,108624 
11.9.2020  0,108311 
10.9.2020  0,108212 
1 až 10 z 251 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty
POS materiál [PDF, 95,7 kB]

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f.