Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

18.11.2018 09:25

Premium StrategicTB

 Všade, kde sa oplatí investovať

 

Premium StrategicTB čerpá výnos z viacerých stratégií a prístupov.

Zarába na rastových trendoch, aktívne chráni pred poklesmi.

Využíva fondy renomovaných zahraničných správcov.

 

Informácie o fonde

Vytvorený pre úspešných.

Stratégia fondu bola pôvodne prístupná len pre klientov privátneho bankovníctva.

V každom čase zameraný na výnos.

Časť fondu bude neustále zameraná na akcie. Vďaka tomu fond získa potenciál poraziť infláciu.

Pripravený reagovať na zmeny.

Fond bude aktívne meniť svoje nastavenie v závislosti od aktuálnej situácie na trhu.

Využíva know-how na svetovej úrovni.

Fond vyberá z ponuky renomovaných svetových správcov fondy, do ktorých investuje.

Parametre fondu

Typ fondu:

zmiešaný fond

Odporúčaný horizont:

od 7 rokov

Investičný profil klienta:

Rastový

Maximálny pomer akciovej zložky:

65%

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia a Program Sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

1,00 %

Rizikový profil (1 - 7):

4

Dátum vytvorenia:

2. septembra 2005

Dátum zmeny stratégie:

21. novembra 2017

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Premium Strategic

Dátum od - do:15.11.2017  - 15.11.2018 

Dátum Kurz EUR
15.11.2018  0,035104 
14.11.2018  0,035006 
13.11.2018  0,035058 
12.11.2018  0,035124 
9.11.2018  0,035210 
8.11.2018  0,035301 
7.11.2018  0,035345 
6.11.2018  0,035202 
5.11.2018  0,035167 
2.11.2018  0,035131 
1 až 10 z 250 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Strategic o.p.f.