Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

19.7.2019 10:16

Premium HarmonicTB

Všade, kde sa oplatí investovať

 

Premium HarmonicTB čerpá výnos z viacerých stratégií a prístupov.

Zarába na rastových trendoch, aktívne chráni pred poklesmi.

Využíva fondy renomovaných zahraničných správcov.

Informácie o fonde

Vytvorený pre úspešných.

Stratégia fondu bola pôvodne prístupná len pre klientov privátneho bankovníctva.

V každom čase zameraný na výnos.

Časť fondu bude neustále zameraná na akcie. Vďaka tomu fond získa potenciál poraziť infláciu.

Pripravený reagovať na zmeny.

Fond bude aktívne meniť svoje nastavenie v závislosti od aktuálnej situácie na trhu.

Využíva know-how na svetovej úrovni.

Fond vyberá z ponuky renomovaných svetových správcov fondy, do ktorých investuje.

Parametre fondu

Typ fondu:

zmiešaný fond

Odporúčaný horizont:

od 5 rokov

Investičný profil klienta:

Konzervatívny

Maximálny pomer akciovej zložky:

40%

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia a Program Sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

0,9 %

Rizikový profil (1 - 7):

3

Dátum vytvorenia:

2. septembra 2005

Dátum zmeny stratégie:

21. novembra 2017

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Premium Harmonic

Dátum od - do:11.7.2018  - 11.7.2019 

Dátum Kurz EUR
11.7.2019  0,036354 
10.7.2019  0,036369 
9.7.2019  0,036340 
8.7.2019  0,036381 
4.7.2019  0,036504 
3.7.2019  0,036479 
2.7.2019  0,036373 
1.7.2019  0,036333 
28.6.2019  0,036244 
27.6.2019  0,036214 
1 až 10 z 250 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Harmonic o.p.f.