Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.8.2020 22:21

New MarketsTB

Fond dosahujúci výnos z investovania do spoločností z rozvíjajúcich sa
krajín.

Investíciou do fondu môžete získať:

  • príležitosť dosahovať atraktívne výnosy plynúce z regiónu s veľkým
    potenciálom
  • riešenie len pre skúsených investorov
Detail fondu

Stratégia fondu

Fond ponúka príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania spoločností z rozvíjajúcich sa krajín. Referenčnou menou fondu je USD.

Rozvíjajúce sa trhy
Región má potenciál dosahovať nadpriemerný hospodársky rast ovplyvňovaný snahou o dobiehanie hospodárskej úrovne vyspelých krajín, silným demografickým postavením a značnými zásobami hlavných komodít. Patria sem krajiny ako Brazília, Rusko, India, Čína.

Potenciál na výrazné prekonanie inflácie
V dlhodobom horizonte majú akciové fondy najväčší potenciál výrazne prekonávať infláciu a jej negatívny vplyv na hodnotu vašich peňazí.

 

Parametre

Typ fondu:

akciový fond

Minimálny odporúčaný horizont:

12 rokov a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje do akciových investícií so zameraním predovšetkým na rozvíjajúce sa trhy, ako aj americký región. Cieľom je dosahovať výnos v USD predovšetkým z pohybu cien akciových investícií a z dividend akciových investícií v odporúčanom investičnom horizonte.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

  • Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
  • Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

1,30 %

Rizikový profil (1 - 7):

6

Dátum vytvorenia:

10. mája 2010

 

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:NewMarkets

Dátum od - do:3.8.2019  - 3.8.2020 

Dátum Kurz EUR Kurz USD
3.8.2020  0,127338  0,149743 
31.7.2020  0,126177  0,148725 
30.7.2020  0,126581  0,149802 
29.7.2020  0,128810  0,151622 
28.7.2020  0,127254  0,149205 
27.7.2020  0,127989  0,150419 
24.7.2020  0,127291  0,148141 
23.7.2020  0,127716  0,148259 
22.7.2020  0,129204  0,149470 
21.7.2020  0,130225  0,150156 
1 až 10 z 250 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový o.p.f.