Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

21.6.2018 22:02

Komoditný fondTB

Všetky prostriedky fondu sú držané v peňažných investíciách.

Fond pripravujeme na jeho zatvorenie.

Detail fondu

Charakteristika investičnej stratégie

Komodity ponúkajú vysoký výnosový potenciál, ale aj významné riziká poklesov. Pasívne investovanie do komodít sa týmto rizikám nedokáže vyhnúť.

Cieľom investičnej stratégie Komoditného fonduTB je aktívnym spôsobom časovať vstupy do pozícií na nárast aj pokles ceny v jednotlivých komoditách a tým dosiahnuť kladné zhodnotenie fondu v časoch rastúcich aj klesajúcich trhov.

Stratégia Komoditného fonduTB prináša:

  • aktívnu správu - kombinuje 9 rôznych stratégií (od makro až po mikro pohľad) a preto má predpoklady profitovať z rastu aj z poklesu cien komodít
  • diverzifikáciu - komodity majú nízku koreláciu voči tradičným druhom aktív ako sú akcie a dlhopisy, ich zapojenie do portfólia znižuje jeho celkové riziko
  • protiinflačnú ochranu - komodity sú vhodnou investíciou do období nízkych úrokových sadzieb, kvantitatívneho uvoľňovania a obáv z možného budúceho rastu inflácie
  • široký výber druhov komodít - energie, drahé kovy, priemyselné kovy, obilniny, mäsá, ostatnéVďaka aktívnej správe Komoditný fond môže profitovať nielen na raste, ale aj na poklese cien jednotlivých komodít.

Diverzifikuje portfólio investora

  • Neustály rast populácie vytvára predpoklady na rast cien komodít, čo so sebou prináša zaujímavý potenciál ich výnosu.
  • Rast cien energií a potravín sa nás všetkých týka. S Komoditným fondom máte možnosť zarobiť na ňom.
  • Nezabúdajte na diverzifikáciu. Komoditný fond je kvôli nízkej väzbe na vývoj ostatných aktív zaujímavý pre mnohých investorov.
Parametre

Typ fondu:

špeciálny podielový fond alternatívnych investícií

Minimálny odporúčaný horizont:

7 rokov a viac

Zameranie fondu:

Cieľom fondu je aktívnym spôsobom časovať vstupy do pozícií na nárast aj pokles ceny v jednotlivých komoditách a tým dosiahnuť kladné zhodnotenie fondu v časoch rastúcich aj klesajúcich trhov. Podiel komodít vo fonde predstavuje 30 - 100 %, zvyšok tvoria bezpečné peňažno-dlhopisové investície.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

1,50 %

Rizikový profil (1 - 7):

4

Dátum vytvorenia:

15. marca 2012

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Komoditný fond

Dátum od - do:20.6.2017  - 20.6.2018 

Dátum Kurz EUR
20.6.2018  0,086447 
19.6.2018  0,086447 
18.6.2018  0,086447 
15.6.2018  0,086448 
14.6.2018  0,086448 
13.6.2018  0,086449 
12.6.2018  0,086449 
11.6.2018  0,086449 
8.6.2018  0,086450 
7.6.2018  0,086451 
1 až 10 z 249 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Investovanie majetku v podielovom fonde je zamerané na investície do komoditného sektora, pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato, striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných komodít (napr. cukor, bavlna). Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., komoditný o.p.f.