Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

19.10.2020 17:39

Dynamický dlhopisový fondTB

 

  • fond investuje do dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom
  • orientuje sa na štátne dlhopisy krajín strednej a východnej Európy,
    dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín a dlhopisy firiem z neinvestičného stupňa
  • kombinuje aktívnu a pasívnu správu

 

 

Detail fondu

Vyšší výnos z dlhopisov

Dlhopisový trh ponúka viacero zaujímavých príležitostí, kde sa dá dosiahnuť výnos. Investície do dlhopisov krajín strednej a východnej Európy, rozvíjajúcich sa krajín či firemných dlhopisov z neinvestičného stupňa sú vo fonde využívané s cieľom maximalizácie výnosu fondu.

Fond investuje najmä na týchto dlhopisových trhoch:

Stredná a východná Európa
Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Rusko, Turecko

Rozvíjajúce sa trhy
Brazília, Kolumbia, Peru, Argentína, Uruguaj, Chile, Indonézia, Filipíny, Austrália, Čína, Mexiko, Panama, Dominikánska republika, Kazachstan, Malajzia, Thajsko, Juhoafrická republika

Firemné dlhopisy z neinvestičného stupňa
Spojené štáty americké (USA)


Ochrana investície a dosiahnutého výnosu

Zabezpečenie hodnoty investície je dôležité v čase, keďklesajú ceny akcií a súčasne klesajú ceny rizikovejších dlhopisov. Realizuje sa aktívnym investovaním do bezpečnejších dlhopisov.

Fond v takýchto nepriaznivých obdobiach významnejšie investuje na ôsmich hlavných dlhopisových trhoch vyspelých krajín.

Zastúpené krajiny
Nemecko, USA, Veľká Británia, Austrália, Kanada, Japonsko, Taliansko, Francúzsko

Parametre

Typ fondu:

dlhopisový fond

Minimálny odporúčaný horizont:

4 roky a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje predovšetkým do peňažných investícií a dlhopisových investícií v súlade so svojim rizikovým profilom, s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie fondu v mene EUR v odporúčanom investičnom horizonte.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

0,76 %

Rizikový profil (1 - 7):

3

Dátum vytvorenia:

1. júla 2015

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Dynamický dlhopisový fond

Dátum od - do:16.10.2019  - 16.10.2020 

Dátum Kurz EUR
16.10.2020  0,095023 
15.10.2020  0,094999 
14.10.2020  0,095132 
13.10.2020  0,095183 
12.10.2020  0,095310 
9.10.2020  0,095299 
8.10.2020  0,095176 
7.10.2020  0,095211 
6.10.2020  0,095210 
5.10.2020  0,095186 
1 až 10 z 251 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dynamický dlhopisový o.p.f.