Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.8.2020 22:36

Dynamic Alpha fondTB

 

Fond je aktuálne vypnutý z ponuky pre nové investície a sporenia
z dôvodu jeho pripravovaného zlúčenia do Dynamic Balanced fondTB.

Detail fondu

Zlúčenie Dynamic Alpha fondTB je naplánované na august 2020 po obdržaní súhlasu Národnej banky Slovenska. Ďalšie informácie o zlúčení klientom zašleme v dostatočnom predstihu pred zlúčením.

Vypnutie fondu z ponuky alebo jeho pripravované zlúčenie si nevyžaduje od klienta žiadne kroky.

Po zlúčení bude investícia, resp. pravidelné sporenie pokračovať v Dynamic Balanced fondTB. Výnosovo-rizikový potenciál fondov je rovnaký.

Klienti vďaka Dynamic Balanced fondTB môžu:

  • Zarábať na výnosoch slovenských realít
    Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Do Realitného fonduTB investuje 20 % investície.

  • Zarábať na úspechu svetových firiem
    Investovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. Približne 40 % fondu je stále zainvestovaných v akciách.

  • Zarábať na všetkých rastových obdobiach
    Vďaka stabilnému zainvestovaniu fondu do akcií, investorovi neujde žiadne rastové obdobie. To pomáha najmä v časoch, keď sa striedajú horšie a lepšie správy a na trhu nie je vidieť jasný trend.
Parametre

Typ fondu:

zmiešaný fond

Minimálny odporúčaný horizont:

7 rokov a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje predovšetkým do peňažných, dlhopisových, akciových a alternatívnych investícií a do finančných derivátov. Fond predstavuje možné riešenie pre investorov, ktorí majú záujem o dosahovanie vysokých výnosov v mene EUR pri obmedzení výkyvov investície.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

0,91 %

Rizikový profil (1 - 7):

4

Dátum vytvorenia:

17. októbra 2011

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:DynamicAlpha Fund

Dátum od - do:3.8.2019  - 3.8.2020 

Dátum Kurz EUR
3.8.2020  0,103488 
31.7.2020  0,103241 
30.7.2020  0,103275 
29.7.2020  0,103317 
28.7.2020  0,103045 
27.7.2020  0,103080 
24.7.2020  0,102606 
23.7.2020  0,102791 
22.7.2020  0,102960 
21.7.2020  0,102745 
1 až 10 z 250 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., DynamicAlpha Fund o.p.f.