Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

24.4.2018 08:30

DynamicAlpha FundTB

Investíciou do fondu môžete získať:

 • Aktívnu správu, ktorá peniaze investuje len do tých aktív, ktoré rastú.
  Ak začnú klesať, odpredáva ich a späť ich nakúpi keď sa rast obnoví.
 • Vo fonde sú zastúpené rôzne aktíva. Niektoré rastú, keď sa
  ekonomike darí, iné rastú, keď ekonomika klesá. Ďalšie sa
  vyvíjajú nezávisle.
 • Takto fond dosahuje výnos na rastúcich trhoch a obmedzuje
  veľkosť poklesu.
Detail fondu

Rozmanité triedy aktív zastúpené podľa ich rizikovosti

Z podielových fondov v správe Tatra Asset Management investuje DynamicAlpha FundTB do najväčšieho počtu aktív. Patria medzi ne investície do akcií v USA, EU, v pacifickom regióne a tiež v rozvíjajúcich sa krajinách. Ďalej sa v portfóliu nachádzajú realitné investície, komoditné investície, európske a americké dlhopisy, meny (JPY, GBP, CAD, AUD, USD) a investície do zlata.

Podiely jednotlivých tried aktív v portfóliu sú dynamicky pravidelne vážené vzhľadom na riziko spojené s príslušným aktívom tak, aby každé aktívum prispievalo rovnakou mierou k celkovému riziku stratégie.

Trendové časovanie trhu

Na základe trendového indikátora, určeného pre každé aktívum samostatne, je v rastúcom trende aktívum v portfóliu zastúpené v plnej váhe, v klesajúcom trende sa jeho váha znižuje.

Využitie 100 % pákového efektu

Pre zosilnenie pozitívneho efektu rastúcich cien jednotlivých tried aktív môže ich hodnota dosiahnuť až 200 % hodnoty majetku fondu. Na rozdiel od klasických riešení tak stratégia umožňuje investovať v pozitívnych obdobiach vyššie percento portfólia na rastúcich trhoch a zvyšuje tak výkonnostný potenciál.

Parametre

Typ fondu:

zmiešaný fond

Minimálny odporúčaný horizont:

7 rokov a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje predovšetkým do peňažných, dlhopisových, akciových a alternatívnych investícií a do finančných derivátov. Fond predstavuje možné riešenie pre investorov, ktorí majú záujem o dosahovanie vysokých výnosov v mene EUR pri obmedzení výkyvov investície.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

1,0 %

Rizikový profil (1 - 7):

4

Dátum vytvorenia:

17. októbra 2011

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:DynamicAlpha Fund

Dátum od - do:20.4.2017  - 20.4.2018 

Dátum Kurz EUR
20.4.2018  0,106757 
19.4.2018  0,107198 
18.4.2018  0,107692 
17.4.2018  0,107397 
16.4.2018  0,107030 
13.4.2018  0,106937 
12.4.2018  0,106975 
11.4.2018  0,106981 
10.4.2018  0,106910 
9.4.2018  0,106316 
1 až 10 z 249 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., DynamicAlpha Fund o.p.f.