Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

12.12.2017 13:01

Ako a kde investovať?

Ako investovať?

  • jednorazovou investíciou už od 150 EUR
  • pravidelnou platbou v rámci Programu sporenia PLUS v neobmedzenej výške

Program sporenia PLUS

Kde investovať?

  • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo
  • elektronicky prostredníctvom Internet bankingu Tatra banky

Investovať cez internet banking

Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-SMF, TAM-DAF a TAM-KOF. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa v prípade TAM-AAF vzťahuje na Spojené štáty americké, a v prípade TAM-DPF, TAM-KOF a TAM-DAF aj na Spojené štáty americké. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-HRF, TAM-STF, TAM-SMF a TAM-DAF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-KOF je zamerané na investície do komoditného sektora, pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato, striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných komodít (napr. cukor, bavlna). Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-HRF TAM - Premium Harmonic  | TAM-STF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-DAF TAM - DynamicAlpha Fund | TAM-KOF TAM - Komoditný fond.