Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

13.2.2016 03:25

O nás

 • líder na trhu podielových fondov
 • úspešná história
 • inovácie
Kto sme
 • na trhu od roku 1998

  Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) vznikla v marci 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Činnosť TAM je zosúladená s požiadavkami smernice UCITS, ako aj amerického zákona FATCA.
 • trhový líder

  Od svojho založenia sa TAM prepracoval na pozíciu lídra na trhu kolektívneho investovania v Slovenskej republike podľa objemu majetku pod správou v otvorených podielových fondoch s 34,7 %-ným podielom na trhu ku koncu mája 2014. TAM v súčasnosti spravuje približne 2 miliardy eur.
 • dôraz na inovácie

  Inovatívny tím neustále pracuje na skvalitňovaní a zatraktívňovaní našej ponuky, na vývoji nových produktov prinášajúcich výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich peniaze.
 • široká ponuka

  TAM má v súčasnosti vo svojej ponuke široké portfólio podielových fondov pokrývajúce kategórie peňažných, dlhopisových, akciových, zaistených, realitných fondov aj fondov fondov.
Čo prinášame

Sme spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je prinášať osobný a finančný komfort našim klientom.

Náš dôraz na inovácie nám upevnil pozíciu spoločnosti, ktorá od začiatku výrazne ovplyvňuje trh kolektívneho investovania na Slovensku.

Investičné príležitosti vyberáme a posudzujeme z dlhodobého hľadiska. Na naše rozhodovanie nemajú žiaden vplyv krátkodobé očakávanie či „módne" riešenia.

Naše produktové líderstvo vychádza z portfólia viac ako 20 podielových fondov. Vytvorené sú tak, aby uspokojili investora každého typu. Ponúkame fondy od depozitných, cez dlhopisové, zaistené, zmiešané, realitné až po akciové.

TOP manažment

TOP Manažment

foto_m.kustra.jpg

Ing. Michal Kustra


Predseda predstavenstva

foto_m.mlynar.jpg

Ing. Miloslav Mlynár


Prvý podpredseda predstavenstva

foto_m.duriancik.jpg

Ing. Martin Ďuriančik


Podpredseda predstavenstva
Míľniky

Niekoľko z najvýznamnejších míľnikov z našej histórie

 • marec 1998 - založenie spoločnosti

 • máj 1998 - prvý fond Tatra Profit (súčasný TAM - Dlhopisový fond)

 • október 1999 - prvý Program sporenia na Slovensku

 • september 2002 - Investičné balíky a prvá Analýza investičného profilu klienta

 • júl 2005 - Profilové fondy - prvé slovenské fondy fondov

 • jún 2006 - Zaistené fondy

 • apríl 2007 - Realitný fond

 • december 2007 - prvá spoločnosť na Slovensku so zaknihovanými podielovými listami

 • január 2010 - nová éra v investovaní - prvý model investovania na Slovensku bez vstupných a výstupných poplatkov

 • máj 2010 - Smart fond, prvý fond na trhu s unikátnym prístupom k alokácii aktív

 • september 2010 - Spoločensky zodpovedný fond - prvý slovenský fond investujúci
  do zodpovedných firiem

 • október 2011 - Depozitný fond - prvý špeciálny podielový fond svojho typu na Slovensku

 • marec 2012 - Komoditný fond

 • jún 2013 - prvý podielový fond na Slovensku investujúci v rámci Master/Feeder štruktúry (TAM - Raiffeisen European High Yield Fund)

 • január 2014 - Alfa fond
Depozitár a distribútori

Depozitárom našich podielových fondov je Tatra banka. Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti, je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku vo fonde a z toho vyplývajúceho kurzu podielu.

Aktuálny zoznam distribútorov, s ktorými spolupracujeme:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, Bratislava