Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

19.10.2020 17:04

Investičná kalkulačka

 

  • vyberte si, ktorú hodnotu chcete vypočítať

  • zadajte ostatné parametre

  • určite predpokladaný výnos

Zadajte si parametre, dole si vyberte Predpokladaný výnos a pre výpočet označte niektorý z radiobuttonov (krúžok pri názvoch parametrov)

0 €  1 000 € 
Hodnota bude automaticky dopočítaná
info

0 €  20 000 € 
Hodnota bude automaticky dopočítaná
info

40 
Hodnota bude automaticky dopočítaná

0 €  1 000 000 € 
Hodnota bude automaticky dopočítaná

Predpokladaný výnos

 

Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej stratégie. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť.