Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

13.7.2020 14:38

Program sporenia PLUS (Investičné sporenieTB) a Program sporenia

Je možné ešte otvoriť pôvodný Program sporenia do fondov?

Nie. Namiesto Programu sporenia si môžete od 7.10.2010 zriadiť Program sporenia PLUS, na ktorý sa nevzťahujú žiadne výstupné poplatky, v prípade, že od prvej platby v rámci Programu sporenia PLUS uplynie aspoň 5 rokov.

Do ktorých fondov je možné zriadiť Program sporenia PLUS?

Program sporenia PLUS je možné zriadiť do všetkých fondov z našej ponuky s výnimkou Zaistených fondov II., III., IV.

Aké sú vstupné poplatky pri investovaní do fondov cez Program sporenia PLUS a v minulosti otvorený Program sporenia?

Na pravidelné investície v rámci Programu sporenia PLUS sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky. Na platby v rámci v minulosti otvoreného Programu sporenia sa vzťahujú vstupné poplatky, ktoré nájdete tu.

Aké sú výstupné poplatky pri Programe sporenia PLUS a Programe sporenia?

V prípade, že od prvej platby v rámci Programu sporenia PLUS uplynie aspoň 5 rokov, na redemáciu takto nadobudnutých podielov sa nevzťahujú žiadne výstupné poplatky. V opačnom prípade predstavuje výška výstupných poplatkov 5 % z redemovanej sumy. Na redemáciu podielov nadobudnutých pôvodným Programom sporenia sa nezvťahujú žiadne výstupné poplatky.

Ako často sú zasielané konfirmácie v prípade Programov sporenia?

Investorom je zasielaná konfirmácia (potvrdenie) po prvom nákupe podielov v rámci Programov sporenia. Dva krát ročne k 30.6. a 31.12. je investorom zasielaný výpis o uskutočnených platbách v rámci Programov sporenia.

V predchádzajúcom mesiaci som uhradil platbu v rámci Programu sporenia PLUS vo výške 15 Eur. Môžem v nasledujúcom mesiaci poukázať platbu vo výške 30 Eur?

V rámci Programu sporenia PLUS môžete ľubovoľne meniť výšku svojej pravidelnej platby v rozpätí 15 - 149,99 Eur. Stačí zmeniť trvalý príkaz, Program sporenia PLUS spracuje a zaradí akúkoľvek poslanú platbu v rámci uvedeného intervalu. O zmenu výšky pravidelnej platby nad rámec uvedeného intervalu je možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

V predchádzajúcom mesiaci som neuhradil pravidelnú platbu v sporení cez Program sporenia PLUS, môžem naďalej pokračovať v sporení?

Áno, vynechanie pravidelnej platby neznamená ukončenie Programu sporenia PLUS. Avšak ak dĺžka obdobia od poslednej uhradenej platby presiahne 217 dní (7 mesiacov), Program sporenia PLUS sa automaticky ukončí a v sporení v danom Programe sporenia PLUS už nie je možné pokračovať. V takom prípade je potrebné jeho opätovné otvorenie.

Ako zmením Program sporenia na Program sporenia PLUS?

Pre zmenu Programu sporenia na Program sporenia PLUS stačí v tom istom fonde, kde máte zriadený pôvodný Program sporenia otvoriť nový Program sporenia PLUS. Ďalšie prichádzajúce platby sa vám budú pripisovať už do nového sporiaceho programu.

Ako môžem meniť výšku mesačnej platby sporenia pri pôvodnom Programe sporenia?

Pre zmenu výšky mesačnej platby pri Programe sporenia je potrebné, aby ste navštívili akúkoľvek pobočku Tatra banky a podali žiadosť na jej zmenu.

Dá sa zriadiť Program sporenia PLUS do všetkých fondov TAM?

Program sporenia PLUS môžete zriadiť do všetkých fondov TAM s výnimkou Zaistených fondov II., III., IV.

Aký je rozdiel medzi investovaním jednorazovo a pravidelným investovaním (sporením)?

Jednorazové investovanie znamená investovanie spravidla vyšších súm, minimálne 150 Eur. Zmena hodnoty vašej investície sa bude od tohto dňa zhodovať s výkonnosťou fondu, do ktorého ste investovali.
Pravidelné investovanie (sporenie) znamená investovať menšie sumy (minimálne 15 Eur) v pravidelnom intervale, najčastejšie mesačne. Celková hodnota nasporených peňazí nie je presne zhodná s výkonnosťou fondu za obdobie, ktoré sporíte. Každá splátka sporenia je investovaná pri inom kurze podielu a preto má každá inú výkonnosť. Využívate tak efekt nákladového priemerovania. Pri výpočte celkovej výkonnosti pravidelného sporenia k určitému dňu musíte zohľadniť výkonnosť každej platby sporenia.

Čo je to nákladové priemerovanie?

Nákladové priemerovanie je priemerovanie nákupnej ceny podielov pri pravidelnom investovaní (sporení). Pravidelne kupujete podiely pri ich vyššom aj nižšom kurze. Ak cena podielu fondu klesá, za investovanú čiastku nakúpite viac podielov. Keď následne cena podielu dosiahne pôvodnú úroveň, vaša pozícia je lepšia. Výhodou, v porovnaní s jednorazovou investíciou, je, že sa vám nestane, že investujete len pri vysokom kurze podielu, kedy býva možnosť poklesu hodnoty investície vyššia.

Môžem zriadiť Program sporenia PLUS na Junior konto?

Áno, avšak zriadiť Program sporenia PLUS pre neplnoletú osobu môže len jej zákonný zástupca.