Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

19.10.2020 18:01

Investičné tamtamy

Prostredníctvom elektronického časopisu Investičné tamtamy
vám na kvartálnej báze prinášame témy, ktoré
približujú dianie na finačnom trhu,
oboznámia vás s novinkami z kuchyne TAM
či dôchodkovou tématikou a majú ambíciu rozšíriť vaše vedomosti.

Do roku 2017 vstupujú Investičné tamtamy v úplne novom dizajne!

Veríme, že sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné čítanie!

Budeme radi, ak sa do tvorby časopisu zapojíte aj vy a svojimi podnetmi obohatíte vaše Investičné tamtamy. Návrhy tém nám zasielajte na e-mail: investicne_tamtamy@tam.sk.

 

 

Upozornenie:
Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-AAF, TAM-GAF, TAM-NMF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-GAF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PG1, TAM-PG2 investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. V prípade TAM-REHYF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. V prípade TAM-REEB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Osteuropa-Rent. V prípade TAM-RSF a TAM-RCF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Sicherheit. V prípade TAM-RER 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Ertrag. V prípade TAM-RWF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Wachstum. 

Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-PGF - TAM - Private Growth | TAM-PG1 - TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2 - TAM-Private Growth 2 | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-REMB - TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | TAM-REEB - TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds | TAM-REHYF - TAM - Raiffeisen European High Yield Fund | TAM-RSF - TAM - Raiffeisen Sicherheit | TAM-RER - TAM - Raiffeisen Ertrag | TAM-RWF - TAM - Raiffeisen Wachstum | TAM-GAF TAM - Globálny akciový fond | TAM-RCF - TAM - Raiffeisen Conservative.