Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

22.11.2017 15:50

Investičné tamtamy

Prostredníctvom elektronického časopisu Investičné tamtamy
vám na kvartálnej báze prinášame témy, ktoré
približujú dianie na finačnom trhu,
oboznámia vás s novinkami z kuchyne TAM
či dôchodkovou tématikou a majú ambíciu rozšíriť vaše vedomosti.

Do roku 2017 vstupujú Investičné tamtamy v úplne novom dizajne!

Veríme, že sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné čítanie!

Budeme radi, ak sa do tvorby časopisu zapojíte aj vy a svojimi podnetmi obohatíte vaše Investičné tamtamy. Návrhy tém nám zasielajte na e-mail: investicne_tamtamy@tam.sk.

 

 

Upozornenie:

Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-SMF, TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-BLF, TAM-DBLF a TAM-ALF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-SMF, TAM-HRF, TAM-STF, TAM-BLF, TAM-DBLF a TAM-ALF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-HRF TAM - HarmonicFund | TAM-ALF TAM - Alfa fond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced fond | TAM-STF TAM - StrategicFund. Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a výnosov z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie fondu.