Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

27.9.2020 18:06

Dokumenty

Všetky užitočné informácie súvisiace s našimi podielovými fondmi
sme dali na jedno miesto.

 

V materiáloch k jednotlivým fondom sa dozviete základné informácie
o každom fonde, o jeho investičnej stratégii či vývoji za posledný mesiac.

Ostatné materiály vám umožnia bližšie nahliadnuť priamo do "kuchyne" Tatra Asset Managementu,
nájdete tu mnoho zaujímavých informácií o našej ponuke.

Mesačné reporty

Popisujú minulý vývoj fondu a jeho nastavenie k poslednému dňu v mesiaci.

 

Zobraziť

Investičné tamtamy

Zorientujte sa vo svete investícií, dozviete sa o aktuálnom dianí na finančných trhoch, ako sa darí našim fondov, o novinkách z našej ponuky či iné zaujímavosti.

Zobraziť

Predajné prospekty

Predajné prospekty obsahujú informácie o fondoch. Súčasťou predajného prospektu je štatút fondu.

Zobraziť

 

Kľúčové informácie pre investorov

Základné informácie o fonde. Nahradili Zjednodušený predajný prospekt.

Zobraziť

Obchodné podmienky

Dokument upravuje podmienky investovania do našich podielových fondov.

Zobraziť

FATCA a TAM

Činnosť TAM je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

Zobraziť

 

Výročné správy

Predstavujú bilancovanie roku z pohľadu správcovskej spoločnosti, vzhľadom na vývoj hospodárenia, predaje fondov, ako aj celkovú situáciu na trhu.

Zobraziť

Správy o hospodárení

Za každý rok je k dispozícii polročná a ročná správa, ktoré popisujú hospodárenie spoločnosti s vlastným majetkom, ako aj s majetkom v spravovaných fondoch.

Zobraziť

Spoločný prevádzkový poriadok

Dokument upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou.

Zobraziť


Politika uzatvárania pokynov

Dokument popisuje spôsob aplikácie stratégie vykonávania a zadávania pokynov a aplikáciu spôsobu alokácie pokynov správcovskou spoločnosťou.

Zobraziť

 

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv

Dokument upravuje spôsob aplikácie uplatňovania hlasovacích práv správcovskou spoločnosťou.

Zobraziť

Informácia o uplatňovaní hlasovacích práv

Zobraziť

 

Verejný prísľub

Zvýhodnená ponuka produktov

Zobraziť