Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

24.1.2019 07:47

Novinky

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

02.05.2018 

Dňa 2. mája 2018 predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí schválilo zmeny štatútov vybraných podielových fondov v správe správcovskej spoločnosti s dátumom účinnosti k 16. máju 2018. Predmetom zmien uvedených dokumentov je:

  • úprava popisu filozofie výpočtu odplaty za správu podielového fondu, ktorá sa vracia späť do majetku príslušného podielového fondu,
  • odstránenie menového limitu pri TAM - Dlhopisový fond,
  • doplnenie poplatku zahraničnému daňovému poradcovi pri TAM - NewMarkets,
  • zmena spôsobu výpočtu odplaty za správu TAM - Realitný fond,
  • zapracovanie ostatných úprav z posledných konaní v NBS do štatútov niektorých fondov.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň dňa 2. mája 2018 schválilo s účinnosťou od 16. mája 2018 zmenu predajných prospektov všetkých podielových fondov v správe správcovskej spoločnosti okrem zberných fondov. V predajných prospektoch všetkých podielových fondov v správe správcovskej spoločnosti okrem zberných fondov nastávajú zmeny z dôvodu úpravy popisu filozofie výpočtu odplaty za správu podielového fondu, ktorá sa vracia späť do majetku príslušného podielového fondu. V predajnom prospekte TAM - Realitný fond naviac aj z dôvodu zmeny spôsobu výpočtu odplaty za správu a zmeny výšky odplaty za správu.

Nové znenia dokumentov:

PP_Americký akciový fond

PP_Balanced fond 

PP_Dynamic Alpha fond 

PP_Dynamic Balanced fond 

PP_Dynamický dlhopisový fond 

PP_Dlhopisový fond 

PP_Európsky akciový fond 

PP_Komoditný fond 

PP_NewMarkets 

PP_Private Growth 1 

PP_Private Growth 2 

PP_Private Growth 

PP_Premium Harmonic 

PP_Premium Strategic 

PP_Realitný fond 

PP_Smart fond