Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

25.3.2019 07:16

Novinky

Zmeny v dokumentácii podielových fondov

13.02.2018 

Dňa 13. februára 2018 predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov je pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti a vývoji hodnoty majetku v spravovaných podielových fondoch, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií. Naviac, v prípade TAM-KOF, dochádza aj k zníženiu odplaty za správu fondu a výstupného poplatku na 0 %.

Dôvodom zmien kľúčových informácií pre investorov podielových fondov je pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti, ako aj aktualizácia iných informácií. Naviac, v prípade TAM-KOF, dochádza aj k zníženiu výkonnostného poplatku a výstupného poplatku na 0 %.

Dátumom aktualizácie a účinnosti týchto dokumentov je 15. február 2018.

Predajné prospekty

PP_Balanced fond  PP_Americký akciový fond 

PP_DynamicAlpha Fund  PP_DynamicBalanced Fund 

PP_Dynamický dlhopisový fond  PP_Dlhopisový fond 

PP_Európsky akciový fond  PP_Komoditný fond 

PP_NewMarkets  PP_Private Growth 1 

PP_Private Growth 2  PP_Private Growth 

PP_Premium Harmonic  PP_Premium Strategic 

PP_Raiffeisen Eastern Europe Bonds  PP_Realitný fond 

PP_Raiffeisen European High Yield  PP_Raiffeisen Emerging Markets Bonds 

PP_Smart fond 

Kľúčové informácie pre investorov

KII_Americký akciový fond  KII_Balanced fond 

KII_Dynamic Alpha fond  KII_Dynamic Balanced fond 

KII_Dynamický dlhopisový fond  KII_Dlhopisový fond 

KII_Európsky akciový fond  KII_Komoditný fond 

KII_Premium Harmonic  KII_Private Growth 1 

KII_Private Growth 2  KII_Private Growth 

KII_NewMarkets  KII_Premium Strategic 

KII_Smart fond  KII_Realitný fond 

KII_Raiffeisen European High Yield  KII_Raiffeisen Eastern Europe Bonds 

KII_Raiffeisen Emerging Markets Bonds