Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

18.11.2018 09:25

Novinky

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

06.11.2017 

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 31. októbra 2017 s účinnosťou od 20. novembra 2017 schválilo zmenu štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov fondov TAM-HarmonicFund a TAM-StrategicFund a zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov TAM-SmartFund.

V štatútoch TAM-HRF a TAM-STF nastávajú zmeny najmä z dôvodu zmeny názvu fondov, doplnenia ustanovenia pojednávajúceho o vracaní príslušnej odplaty za správu podkladových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou do majetku podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou, v prípade, že tento podielový fond nadobúda do majetku podielové listy podkladových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, ako aj iných formálnych úprav.

V predajných prospektoch TAM-HRF a TAM-STF nastávajú zmeny z dôvodu zmeny názvu fondov, aktualizácie informácií o členoch dozornej rady, ako aj aktualizácie zoznamu spravovaných podielových fondov. V predajnom prospekte TAM-SMF nastávajú zmeny z dôvodu zmeny odporúčaného investičného horizontu, z dôvodu aktualizácie informácií o členoch dozornej rady, ako aj aktualizácie zoznamu spravovaných podielových fondov.

V kľúčových informáciách pre investorov TAM-HRF a TAM-STF nastávajú zmeny z dôvodu zmeny názvu fondov. V kľúčových informáciách pre investorov TAM-SMF nastávajú zmeny z dôvodu zmeny odporúčaného investičného horizontu.

Nové znenia dokumentov:

PP_Harmonic fond

PP_Strategic fond

PP_Smart fond

KII_Harmonic fond

KII_Strategic fond

KII_Smart fond