Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

17.7.2018 01:33

Novinky

Plánované zlúčenie podielových fondov

11.08.2017 

V októbri 2017 plánujeme zlúčiť:

1. Alfa fondTB do Dlhopisového fonduTB

Dôvod plánovaného zlúčenia:
Dramatický pokles úrokových sadzieb na finančnom trhu v nedávnom období na aktuálnu mimoriadne nízku úroveň blízko 0 % spôsobil pokles výnosového potenciálu Alfa fonduTB. Pri aktuálnych úrokových sadzbách už nemôže investičná stratégia tohto fondu priniesť podielnikom fondu požadovaný výnosový potenciál, bez navýšenia rizikového profilu fondu. Dlhopisový fondTB je najkonzervatívnejším podielovým fondom v ponuke pre našich klientov, ktorý od svojho uvedenia už 19 rokov úspešne zhodnocuje prostriedky investorov. Ide o najväčší slovenský dlhopisový fond. Zlúčením do Dlhopisového fonduTB získate možnosť podieľať sa na výnose z aktívnej správy dlhopisových investícií, ktorých výnosový potenciál a súvisiace riziká sú pravidelne prehodnocované.

2. fond SporenieTB do Smart fonduTB

Dôvod plánovaného zlúčenia:
Vďaka zlúčeniu uvedených fondov a vyššiemu objemu majetku v Smart fondeTB budeme môcť spravovať investície klientov efektívnejšie. Zlúčením do Smart fonduTB si investícia klienta zachová výnosový potenciál. Smart fondTB sa inteligentne zapína vtedy, keď trhy rastú a vypína sa, keď klesajú. Fond pravidelne vyhodnocuje situáciu na finančných trhoch a prispôsobuje sa jej. Napríklad, ak ceny akcií rastú, fond do nich investuje, aby ste z ich rastu vyťažili čo najviac. Inovatívny spôsob správy zároveň zabraňuje výraznejšiemu poklesu úspor klientov v čase, keď sa trhom nedarí.

Pre podielnikov zlučovaných fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaných fondov (Alfa fondTB, fond SporenieTB) vymenené za podielové listy nástupníckych fondov (Dlhopisový fondTB, Smart fondTB). O plánovanom zlúčení budú podielnici týchto fondov informovaní listom v dostatočnom predstihu. Znenia listov:

List_klientom_ALF.pdf List_klientom_DPF.pdf List_klientom_SMF.pdf List_klientom_SPF.pdf 

V súvislosti s plánovaným zlúčením predstavenstvo TAM dňa 5. septembra 2017 schválilo s účinnosťou od 27. októbra 2017 zmenu štatútov fondov TAM-Dlhopisový fond a TAM-SmartFund najmä z dôvodu úpravy záverečných ustanovení o nahrádzaní štatútov zanikajúcich fondov (TAM-Alfa fond, TAM-Sporenie).

Štatút Dlhopisový fond

Štatút Smart fond