Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

24.4.2018 08:34

Novinky

Zmena dokumentov TAM-MarketNeutral Fund

19.04.2017 

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 19. apríla 2017 schválilo zmenu štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov TAM-MarketNeutral Fund s účínnosťou od 3. mája 2017.

V štatúte fondu nastávajú zmeny najmä z dôvodu zmeny názvu fondu, úpravy popisu a limitov investičnej stratégie,ako aj iných formálnych úprav. V predajnom prospekte a kľúčových informáciách pre investorov fondu nastávajú zmeny z dôvodu zmien štatútu, zmeny názvu fondu, ako aj z dôvodu úpravy výšky základnej zložky odplaty za správu, vypnutia mimoriadnej zložky odplaty za správu, dĺžky odporúčaného investičného horizontu, miery vplyvu trhového rizika a rizika správy podkladového fondu, doplnenia informácie o investičnom poradcovi, ako aj aktualizácie zoznamu spravovaných podielových fondov.

Nové znenia dokumentov:

PP_PGF_03052017.pdf 

KII_PGF_03052017.pdf