Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

21.6.2018 22:01

Novinky

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

14.03.2017 

Dňa 14. marca 2017 predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí schválilo zmeny Štatútov vybraných podielových fondov v správe správcovskej spoločnosti s dátumom účinnosti k 28. marca 2017. Predmetom zmien uvedených dokumentov je:

  • plánované zverenie riadenia investícií spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, so sídlom: Mooslackengasse 12, 1190 Viedeň, Rakúsko,
  • úpravy popisu odplaty správcovskej spoločnosti za správu,
  • doplnenie dlhopisových investícií do definície pojmov aj zamerania a cieľov investičnej politiky,
  • rozšírenie limitu na celkovú hodnotu vkladov v bankách v prípade Európskeho akciového fonduTB a Amerického akciového fonduTB,
    zvýšenia limitu na expozíciu na akciové investície v prípade NewMarketsTB na 75 %,
  • úpravy zvýšeného limitu na štátne dlhopisy na dlhopisy vydané členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v prípade Európskeho akciového fonduTB a Amerického akciového fonduTB doplnenia týchto štátnych dlhopisov ako podkladových nástrojov finančných derivátov z dôvodu vytvorenia priestoru na využívanie širšieho spektra štátnych dlhopisov, z dôvodu úpravy limitu na priemernú modifikovanú duráciu,
  • iné úpravy vyplývajúcich z ukončených konaní správcovskej spoločnosti v Národnej banke Slovenska prebiehajúcich v poslednom období.

V súvislosti s vyššie uvedeným schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov Európskeho akciového fonduTB a Amerického akciového fonduTB.

Zároveň 14. marca 2017 predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí schválilo zmenu kľúčových informácií pre investorov Harmonic fonduTB s platnosťou od 15. marca 2017 z dôvodu aktualizácia hodnoty ukazovateľa rizík a výnosov.

Nové znenia znenia dokumentov:

 Kľúčové informácie pre investorov_Harmonic fond [PDF, 164 kB]

Štatút_Európsky akciový fond [PDF, 171 kB]

Štatút_Americký akciový fond [PDF, 170 kB]

Štatút_NewMarkets [PDF, 170 kB]

Predajný prospekt_Americký akciový fond [PDF, 268 kB]

Predajný prospekt_Európsky akciový fond [PDF, 268 kB]

Kľúčové informácie pre investorov_Americký akciový fond [PDF, 162 kB]

Kľúčové informácie pre investorov_Európsky akciový fond [PDF, 162 kB]