Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

24.4.2018 08:34

Novinky

Zmena štatútov vybraných podielových fondov

20.09.2016 

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 20. septembra 2016 na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska schválilo s platnosťou od 20. septembra 2016 a s účinnosťou od 4. októbra 2016 zmeny v štatútoch Dynamického dlhopisového fonduTB a DynamicAlpha FundTB.

V štatúte Dynamického dlhopisového fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu doplnenia informácie o vracaní odplaty za správu podkladových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou do majetku v Dynamickom dlhopisovom fondeTB, ako aj o vracaní odplaty za správu tohto podielového fondu, v prípade, že jeho podielové listy sú nadobúdané do majetku v iných podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou, do majetku v týchto podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou a úpravy zoznamu trhov v prílohe č. 1 štatútu.

V štatúte DynamicAlpha FundTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu úpravy limitu na priemernú modifikovanú duráciu, doplnenia zvýšeného limitu na štátne dlhopisy vydané členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, doplnenia informácie o vracaní odplaty za správu podkladových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou do majetku v DynamicAlpha FundTB, ako aj o vracaní odplaty za správu tohto podielového fondu, v prípade, že jeho podielové listy sú nadobúdané do majetku v iných podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou, do majetku v týchto podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou, úpravy zoznamu trhov v prílohe č. 1 štatútu, ako aj iných formálnych úprav.

Nové znenia štatútov predmetných fondov:

Štatút - Dynamický dlhopisový fondTB

Štatút - DynamicAlpha FundTB