Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 21:28

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

UCITS

UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities) smernica upravuje podmienky kolektívneho investovania v rámci EÚ. Podielové fondy spĺňajúce požiadavky smernice UCITS môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ. Ide o tzv. UCITS (alebo štandardné) fondy. Fondy nespĺňajúce požiadavky smernice UCITS sú tzv Non-UCITS (alternatívne) fondy.

Ukazovateľ možných rizík a výnosov

Ide o ukazovateľ z dokumentu kľúčové informácie pre investorov. Prezentuje rizikovo-výnosový profil fondu, má podobu kategórií na numerickej stupnici od 1 po 7, pričom kategória 1 predstavuje najnižšie očakávanie výnosu a taktiež najnižšie riziko.

Ukazovateľ P/B

P/B je pomerový ukazovateľ ceny akcie k účtovnej hodnote firmy pripadajúcej na akciu. Porovnáva hodnotu, ktorú firme prideľuje trh s hodnotou, ktorá vyplýva z účtovníctva. P/B < 1 niekedy znamená podhodnotenú firmu a ak by jej aktíva boli v likvidácii predané za účtovnú hodnotu, investor by inkasoval viac ako zaplatil za akcie. Niektorí investori tvrdia, že nízke P/B znamená príležitosť kúpiť podiel lacno, pretože cena by mala v budúcnosti rásť.

Úrokové riziko

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.