Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 20:30

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Obchodovanie na páku

Obchodovanie, keď investor ovláda vysokú nominálnu hodnotu investície prostredníctvom oveľa nižšej reálne investovanej čiastky (tzv. margin), ktorá je obvykle uložená na účte obchodníka. Výsledkom je možnosť vyššieho zisku alebo straty, ako by tomu bolo pri klasickej investícii vo výške marginu. S obchodovaním na páku je tým pádom spojené oveľa vyššie riziko.

Odplata depozitárovi

Odplata za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Odplata depozitárovi je cena za kontrolu správy majetku v podielovom fonde zo strany depozitára. Je nepriamym nákladom klienta, je nákladom fondu.

Odplata za správu (správcovský poplatok)

Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Správcovský poplatok je cena za profesionálnu správu majetku klienta. Je nepriamym nákladom klienta. Je nákladom fondu.

Opcia

Dohoda, ktorá dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať akciu, obligáciu alebo komoditu za vopred dohodnutú cenu v rámci vopred dohodnutého časového obdobia. Call opcia je právo kúpiť cenný papier, put opcia je právo predať. Ak nie je opcia uplatnená pred dátumom expirácie, všetky peniaze zaplatené za opciu prepadnú. Opcie sa obchodujú na niekoľkých burzách, vrátane Chicago Board of Options Exchange, American Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Pacific Stock Exchange a New York Stock Exchange.

OTC (Over-The-Counter)

Obchodovanie s cennými papiermi mimo oficiálnych organizátorov kapitálového trhu. Obchody zjednáva broker /díler/ buď cez počítačovú sieť alebo telefonicky. Trh nie je regulovaný.