Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 19:28

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Information Ratio

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.

Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Investičný horizont

Doba investovania. Pod investovaním, v pravom zmysle slova, rozumieme investičný horizont dlhší ako 1 rok. Investičný horizont môže byť krátkodobý (do 1 roka), strednodobý (od 1 do 5 rokov), dlhodobý (od 5 rokov). Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu.

IPO (Initial Public Offer)

Proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN (International Securities Identification Numbering)

Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. Toto zvláštne kódové číslo je pridelené každému verejne obchodovateľnému cennému papieru.