Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 20:37

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

ECB

ECB - Európska centrálna banka

Emisie podielových listov

Podielové listy každého podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách, ktoré sa od seba môžu odlišovať napr. druhom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde ale kombináciou uvedených charakteristík.

Emitent

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

EPS

Earnings per share, predstavuje pomerový ukazovateľ čistého zisku na počet akcií. Má význam pre držiteľov akcií ako odhad možných dividend.

ETF (verejne obchodované fondy)

Exchange traded funds predstavujú finančné nástroje obchodované na burze, medzi ich výhody patrí nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

EURIBOR / EURIBID

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).