Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 21:10

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Cenný papier

Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

Cost averaging effect – nákladové priemerovanie

Jav, z ktorého profituje investor pri pravidelnom sporení v podielových fondoch. Ak cena podielu klesá, za fixnú čiastku nakúpi investor viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, pozícia investora je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využíva investor vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnoty podielu. Tento jav je známy ako "nákladové priemerovanie" - COST AVERAGING EFFECT.

CPPI

Metóda Constant Proportion Portfolio Insurance, ktorá sa používa pri zaistených fondoch na taktické riadenie podielu akciových investícií. Pri uvedenej metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom model pri tomto výpočte používa konštantnú premennú (v prípade DPI modelu sa používa variabilná premenná).

CREDIT-DEFAULT SWAP (CDS)

Patrí medzi kreditné deriváty. Predstavuje záväzok predávajúceho CDS kompenzovať kupujúceho v prípade kreditného zlyhania nejakého subjektu.

Čistá hodnota majetku fondu (ČHA, Net Asset Value - NAV)

Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.